Vanngjenvinning katalog

Har du planer om å bygge nytt vaskeanlegg eller modernisere det du har? Vi kan hjelpe deg med kostnadsbesparende og miljøvennlige tiltak for gjenvinning og oppvarming av vann.

Katalog

I Norge i dag stilles det per tiden ikke store krav til gjenvinning av vann og utslipp av kjemikalier i vårt avløpssystem. Dette er områder det ikke har vært stort fokus på enda. Ser man til vårt naboland Sverige, er de kommet mye lenger med krav spesielt med hensyn til utslipp av tungmetaller og kjemikaler når man vasker biler og andre kjøretøy. Det er ikke spørsmål om disse krav kommer til Norge, men heller når.