SCIENTIFIC FIRE SETTING REPORT

University of Ottawa har i 2022 gjennomført et stort forsknigsprosjekjt mot vår brannslukker F-500 EA. Her kan dere lese hele rapporten som viser hvor effektivt brannslukkeren virker på uansett type brann.

Som det går frem av ingressen, har University of Ottawa gjort en grundig studie av slukkemiddelet F-500 EA som er produkt som forhandler. Her er det også fokusert på produktenes egenskaper ved å innkapsle den farlige røyken fra hvilken som helst brann.

Når man så setter dette i sammenheng med brannfolkenes tendens t6il å utsettes for stor kreftfare på grunn av dette, er det enda tydeligere hvor viktig det er for oss å få bragt informasjon ut til alle.

Les!

SCIENTIFIC FIRE SETTING REPORT