RETURORDNINGEN VÅR ER I GANG.

Kurotek A/S har iverksatt returordningen vår på tomme plastkanner tilhørende ABC systemet.

Miljø

Det er generell mangel på plast av denne typen i verden i dag, slik at vi nå tar inn i ABC-systemet i store kvanta og refyller kannene Dere leverer inn igjen. Dermed sparer vi miljøet for mye plastavfall, produsentene kan holde en bedre pris og våre kunder slipper å betale for plastavfallet ved at de returnerer det til oss. Så ta vare på plastkannene når de er tomme og returnerer dem til oss.