BIOMIDLER FOSSILFRITT

Hvorfor bruke biomidler i stedet for konvensjonelle bilpleieprodukter

Tenker vi miljø, ja da kan valget være biomidler. Om du har lyst kan du klikke på hvorfor vi bør velge bio/fossilfrie produkter. Her ligger en forklaring på hvordan dette blir laget.

Macserien får flere og flere biomidler i sitt sortement

Bio midler og forklaring

Hvordan ta vare på naturen