Nå er praktisk talt hele restaurantlivet i Bodø inne i "det grønne skiftet".

Over tid har vi greid å overbevise restauratører "de fleste", i Bodø at fossilfrie bærekraftige og miljørene produkter innen vask og renhold samt smitteværn, er bedre og ikke dyrere enn tradisjonelle renholdspreparater.

Miljø

Etter beste evne har vi prøvd og prøvd på å få folket til å forstå "det grønne skiftet" hvor vi lanserer innovative bærekraftige produkter innen vask, renhold og HMS tilpasset.

Det viktige for oss har vært å overbevise om at disse produktene er overveiende bedre i ytelse og definitivt bedre på miljø og eksisterende produkter. 

I det norske lov verket finnes en Lov som kalles "SUBSTITUSJONSLOVEN". Substitusjon betyr erstatning, slik at når vi snakker om substitusjon av kjemikalier dreier det seg med andre ord om å erstatte stoffer og produkter som er farlige for mennesker og natur, med mindre farlige alternativer. Dette er samfunnet lovpålagt å gjøre.

Hva betyr bærekraftige produkter for oss ?

Vi snakker om renhold og miljø hos hver og en av oss, om alt fra såpen du bruker i dusjen, til oppvasken du tar og til renhold av bilen din, samt hvordan du tar deg av all søpla som blir igjen etter alt dette.

Samfunnet må bevege seg mot en klimanøytral framtid, og vi har som ambisjon å være en dedikert partner på reisen. Kurotek/SafetyNord as sin bærekraftsrapport gir en oversikt over hvordan vi jobber og presterer på de viktigste områdene innen bærekraft.

Les bærekraftrapporten vår !

Vi Kurotek as har ved denne bærekraftrapporten anmodet alle våre kunder, våre tilhengere og ikke minst det politiske miljøet i landet, til objektivt å vurdere våre argumenter for en mer livskraftig verden. En verden hvor vi tydelig signaliserer at vi vil være en del av FNs Bærekraftmål.

 Vi bærer fram miljøvennlige produkter for heimen, for bedriften, for transportnæringen, for anleggsbransjen, for skoler og barnehager, for fylker og kommuner, for helsesektoren og ikke minst for den enkelte av dere.

 Våre produkter vil være BIO-produkter, fossilfrie, Svanemerkede produkter som alle vil være med å bringe Norge mot et miljømål som vil gi en bedre verden.

Det er ikke noe å vente på!. Bli med dere også å bidra til en bedre verden!

En bærekraftrapport