KUROTEK er Bodø/Glimt partner fra 2022

Med virkning fra 2022 vil Kurotek bruke begrepet "Partner 2022" i markedsføringen . Vår felles strategi om en bærekraftig utvikling av samfunnet er grunnleggende for samarbeidet.

INFO
09.11.202114:15 Thor Solø

Det tør være kjent at både Glimt og vi arbeider for et bærekraftig samfunn, og vi vil i samarbeid med Glimt søke etter å utvikle prosjekter som bidrar til å bidra til et Glimts strategiske mål. Vi som partner vil i samarbeid med Glimt, velge et eller flere bærekraftmål som representerer partnerskapet , og som arbeider mot dette partnerskapet. 

Dette anlegget også vi Kurotek favner ACTION NOW = bærekraft som strategi.

Action now programmet er opprettet av Glimt for å være en kommunikasjonsplattform og møteplass for bidragsytere med påvirkningskraft til å skape en bærekraftig utvikling av samfunnet .... og sette større betraktninger på dagsorden.

Action now tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål som felles plattform. Gjennom det skal partene inspirere våre samarbeid til å ta ACTION NOW og sette felles fokus på prosjekter som bidrar til en bærekraftig framtid.

Ta kontakt med oss ​​om du mener du kan bidra!