KUROTEK er Bodø/Glimt partner fra 2022

Med virkning fra 2022 vil Kurotek bruke begrepet "Partner 2022" i markedsføringen . Vår felles strategi om en bærekraftig utvikling av samfunnet er grunnleggende for samarbeidet.

INFO

Det tør være kjent at både Glimt og vi arbeider for et bærekraftig samfunn, og vi vil i samarbeid med Glimt søke etter å utvikle prosjekter som bidrar til å bidra til et Glimts strategiske mål. Vi som partner vil i samarbeid med Glimt, velge et eller flere bærekraftmål som representerer partnerskapet , og som arbeider mot dette partnerskapet. 

Dette anlegget også vi Kurotek favner ACTION NOW = bærekraft som strategi.

Action now programmet er opprettet av Glimt for å være en kommunikasjonsplattform og møteplass for bidragsytere med påvirkningskraft til å skape en bærekraftig utvikling av samfunnet .... og sette større betraktninger på dagsorden.

Action now tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål som felles plattform. Gjennom det skal partene inspirere våre samarbeid til å ta ACTION NOW og sette felles fokus på prosjekter som bidrar til en bærekraftig framtid.

Ta kontakt med oss ​​om du mener du kan bidra!