Norske studier viser at

Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler kan forårsake hodepine, hudirritasjon og tretthet samt utmatting !

INFO

En fersk studie i Norge viser at den økte bruken av alkoholbaserte desinfiseringsmidler har en negativ innvirkning på innemiljøet og forårsaker hodepine, hudirritasjon og utmattelse.  Studien hevder at overforbruk av alkoholbaserte håndrensere, spesielt i tilfeller der det ikke er tilgang til såpe og vann, er skadelig for helsen vår. Problemet er løsningsmidlet til håndrensere med alkohol.  Da de gikk tilbake til bruk av såpe og vann, var det en umiddelbar reduksjon i mengden sykedager og mindre klager over hodepine og utmattelse. Anbefalingen er å bruke et håndrensemiddel med minst mulig mengde kjemikalier.

I våre desinfeksjonsvæsker er virkemiddelet Klor. i en mengde på 0,05% hvilket er nok til å ødelegge 99,9 % av alle bakterier. Dette betyr at den helsemessige effekt som nevnt overfor, ikke er tilstede. Desinfeksjonsvæsken er også justert med Aloe Vera slik at huden ikke lider.

Kjøp MACserien 201 Smittfritt og unngå skader.