Sensing.self hurtigtesteren som gir svar med 98 % sannsynlighet etter 15 minutter.

Testen gjøres enkelt og lettvint. Testresultatet vil uansett kun kunne brukes som en pekepinn hvor du står med hensyn til Covid 19.

Annonse
Infomasjon

Vi gjør resultatene på stedet på 15 minutter. Ingen laboratorier kreves. Hvilket betyr at denne testen kan administreres selv i testanlegget uten å lagre og sende prøvene til laboratoriene. Det betyr også at testen ikke krever ekstrahering av nukleinsyren fra prøvene før testing. Ekstraksjon av nukleinsyre er kostbart og tidkrevende, og det har vært verdensomspennende mangel og driftsineffektivitet for tilførselsmaterialene for testing og kompatibilitet av testutstyr. Selv med spyttforsøk kreves det at prøver sendes til laboratorier, og bruk av oppvarmingsutstyr og reagenser er nødvendig for å trekke ut resultatene. Metoden vår forkorter testdeteksjonsperioden til 15 minutter, samtidig som nøyaktigheten holdes på et veldig høyt nivå.

Sammenligning

SensingSelf spytt / sputum / avføring test er en ny metode for å teste personer mistenkt for SARS-CoV-2 infeksjon. Det er fortsatt avhengig av en vitenskapelig prosess som andre tester, vi gjorde det enklere å redusere kostnadene, eliminerte behovet for å bruke Lab og legge mindre stress på forsyningskjedene.