Test deg selv for Corona !

Vi har endelig fått i orden saken, men vi har jobba en stund med dette , og det har lagt i kortene at vi ved samarbeid med SafetyNord har klart å fremskaffe en innenfor overgangsordningen, godkjent selftester for SARS Cov-2 som er opphavet til sykdommen Corona.

Annonse

Self tester..

Her er plakaten !