Kurotek er medlem av Grønt punkt.no

FOR VIRKSOMHETER SOM TAR SAMFUNNSANSVAR

Miljø

Næringslivet har et spesielt ansvar for at emballasjebruken ikke belaster miljøet
mer enn nødvendig. For å unngå en statlig emballasjeavgift, inngikk næringslivet
i 1994/1995 bransjeavtaler med myndighetene, der næringslivet tok på seg et
utvidet produsentansvar for emballasjen. Materialselskaper for emballasje ble
opprettet for å sikre at myndighetenes krav blir oppfylt innen områdene materialgjenvinning og energiutnytting, informasjon om kildesortering og emballasjeoptimering. Gjenvinningsresultatene rapporteres årlig til Miljødirektoratet. Resultatene rapporteres videre til EU som følger opp emballasjedirektivet (Direktiv
94/62 EC). Dette direktivet ligger til grunn for tilsvarende returordninger i hele
EU/EØS-området. 01.09.2017 ble det innført nytt kapittel 7 i avfallsforskriften og
emballasjeavfall som erstatter tidligere bransjeavtaler.