KUROTEK tar inn kjemi for rengjøring av brann forurenset utstyr

Sot er en type forurensing som binder seg til mange typer plast, flere gummisorter samt malte og lakkerte flater. Det er vanskelig å fjerne dette uten mekanisk bearbeiding som børste eller vaskesvamp, selv med de sterkeste rengjøringsmidlene.

Brann

Sterkt alkaliske eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler hjelper også lite, og i stedet er det ofte det sotforurensede materialet som tar skade. Spesielt er det vanskelig å fjerne gamle, inngrodde og mer eller mindre fastbrente sotavleiringer.

Om du har spørsmål vedrørende vask og rensing av sotinfisert utstyr og eller materialer så ta kontakt med oss gjennom KONTAKT OSS knappen til høyre på siden eller gjennom post@kurotek.no

Velkommen til dere alle !