Nå har vi fått ny forsyning av MAC 200 Smittfritt Overflate og hånd desinfeksjonsmiddel uten alk

Smittfritt kan kjøpes i 5 l kanner eller i 1/2 l sprayflaske hos oss ved å benytte KONTAKT OSS knappen til høyre herpå siden.
Det er viktig å presisere at tester som er gjort viser svært gode resultater på en rekke virustyper. Alkoholfrie hånd desinfeksjonsmiddel, har like bra egenskaper som midler med alkohol, men disse tørker ikke ut huden.

Desinfeksjon

Virus er små smittestoffer som bare replikerer inne i levende celler og deres verter. De kan infisere alle typer livsformer som mennesker, dyr.planter og microorganismer. Vanligvis har de et smalt vertsområde. Det er to hovedgrupper basert på deres struktur, 

1. membrandekkende (innhyllede) virus

2. Ikke membrandekkende (nakent) virus

Innhyllede virus har en lipidkonvolutt som er relativt følsomt for uttørringsvarme og vaskemidler. De er lettere å innaktiveres av biocidaktive substanser enn ikke innhyllede virus.

Coronaviruset er et innhyllet virus i likhet med blant annet hepatitt, SARS, Mers, E-bola osv 

Det er derfor svært viktig å vaske hendene godt først og deretter benytte Smittfritt.

Langtidsvirkningen etter bruk av Smittfritt strekker seg mellom hvergang du vasker hendene. 

Brukt på overflater skaper ikke Smittfritt misfarging og skjolder slik alkoholholdige væsker gjør. 

Smittfritt er derfor svært godt egnet i kjøretøyer for overflatebehandling, men sprayer du på hendene inne i en bil med alkoholholdig desinfeksjon, kommer noe av væsken til å sette seg på interiøret og dermed misfarge dette.

Produktblad                  Datablad

Nettbutikk