Såpe/Kjemi

I BK Service's produktspekter innenfor kjøretøy og anleggsrengjøring fins et stort utvalg av vaskemidler.

Såpe/Kjemi
Katalog

Vaskehjulet

Det er ikke bare såpe som påvirker resultatet av en rengjøring. Fagfolk snakker om vaskehjulet, som er delt opp i fire segmenter.

De fire segmentene kan påvirke hverandre. Hvis man svekker en, kan man kompensere ved å øke virkningen av de andre.

  • Kjemien. Det vil si såpen og vannet.
  • Tiden. Jo lenger reaksjonstid, jo bedre er resultatet. Innen visse grenser, selvfølgelig.
  • Temperaturen. Jo høyere temperatur jo bedre vaskeresultat. Men materialene som rengjøres må selvfølgelig tåle det.
  • Mekanisk påvirkning.Bevegelse og abrasjon effektiviserer rengjøringen.

Tensider

  • Tensider er molekyler med spesielle egenskaper. De er bygget opp av en lipofil. Det vil si fettelskende, hydrokarbonkjede som ender opp i et hydrofilt, det vil si vannelskende, hode.
  • Hydrokarbonkjeden frastøter vann, mens hodet tiltrekker vann. Det er samspillet mellom disse egenskapene som gjør tensidene til så gode vaskemidler.
  • Selv om såpe, det vil si resultatet av en forsåpningsprosess av fettstoff og lut, er et tensid, kommer ikke alle tensider fra såper. Noen er også syntetisk fremstilt.
  • Tensider kan ha ulike ladninger, den som er med å bestemme egenskapene til tensidet og det er det hydrofile hodet som bærer ladningen.
  • De anioniske er negativt ladet, de kationiske er positive, de ikke-ioniske er nøytrale, mens hos de amfotære vil ladningen variere med pH-en i vannet.

Det har vært viktig for oss at miljøfaktoren holdes høyt hevet innenfor dette segmentet som krever mye vann og vaskemidler. Avrenningen til naturen skal holdes på et absolutt minimum og miljøkravene holdes. Vi kan tilby kjemi som er miljømerket og våre produkter gir et minst like godt resultat som vaskemidler inneholdende forurensende kjemi.

Reklame BK Service
Såpe/Kjemi