Personlig hygiene med fokus på håndvask

Riktig håndhygiene hindrer spredning av sykdomsfremkallende mikroorganismer og reduserer dermed risikoen for at brukeren utsettes for infeksjonsfare.

Håndsåpe Info
Se katalog

Riktig håndhygiene er et av de viktigste enkelttiltakene for å bryte smittekjeden og hindre at infeksjon oppstår.

Hendene er et viktig redskap i møte med brukere. Hendene brukes til mange oppgaver i løpet av en dag, og de brukes til å gi omsorg med. Vi berører både urene og rene kontaktpunkter, noe som innebærer at hendene våre kan være en sentral transportkilde for smittestoffer.

Riktig håndhygiene sikrer at brukeren får den omsorgen og pleien han trenger, uten at vi utsetter han for det ubehaget og den lidelsen som en infeksjon kan medføre. Hensikten med riktig håndhygiene er å hindre smitte og forebygge sykdom.

Kunnskap, forståelse og innarbeiding av gode rutiner er en forutsetning for at dette skal fungere.

Riktig håndhygiene er et enkelt, billig og svært effektivt tiltak mot smittespredning. Her har den enkelte fagarbeideren et individuelt ansvar.

Når skal vi utføre håndhygieneprosedyrer?

 • før vi gjør rent arbeid
 • før vi henter og tar i rent, desinfisert og sterilt utstyr
 • før vi håndterer mat
 • før og etter hver gang vi har fysisk kontakt med pasienter
 • før vi tar på engangshansker
 • før og etter at vi har stelt pasienter, redd senger eller gjort andre prosedyrer
 • etter at vi har vært på toalettet eller pusset nesen
 • etter at vi har berørt urent utstyr som bekken og temperaturmål
 • etter at vi har brukt hansker

Håndvask

 • Håndvask har til hensikt å fjerne synlig smuss fra hendene.
 • Fukt hendene med vann og såpe fra dispenser.
 • Fordel såpen godt over hele håndflaten og håndleddene.
 • Pass på at tommel, fingertupper, området mellom fingrene, håndflaten og håndryggen blir dekket av såpe.
 • Gni hendene i minst 30 sekunder, helst i 60.
 • Skyll av såpen under rennende, lunkent vann.
 • Tørk huden grundig og forsiktig med engangs tørkepapir.
 • Steng kranen med det brukte papiret, eller bruk albuen eller kneet. Dette hindrer at hendene påføres «nye» mikroorganismer.
 • God håndvask kan gi en mikrobereduksjon på inntil 99 %
Når du har lest denne lille innføringen i betydningen av personlig hygiene, er tiden inne for å se gjennom Kurotek sine artikler innen personlig hygiene med hovedfokus på håndvask.  Velg .. og Kurotek leverer