Desinfeksjonsmiddel i verdensklasse

Ett vannbasert, alkoholfritt desinfeksjonsmiddel som tar livet av et bredt spekter av mikroorganismer og dessuten gir en langtidsvirkende beskyttelse! Kan brukes som både overflate - og hånd desinfektion. Klassifisert som ikke miljøskadelig. Ikke uttørkende eller allergiframkallende.

BK Service har også andre hygiene artikler, se katalog.

SmittFritt info
Se katalog

 SmittFritt består av en kombinasjon av polymerer med unike egenskaper som sammen gir en umiddelbar desinfeksjonsvirkning med etterfølgende beskyttelse. 

SmittFritt dreper straks og effektivt, bakterier, lipofile virus, mugg, gjær og alger. Ettervirkningseffekten øker hygienen og forhindrer spredning av infeksjoner.

For ordens skyld beskrives feks Polyetylen og polypropylen som av de vanligste polymerer, som stivelse er det for naturlige polymerer. Begrepet brukes her for å beskrive stoffer som danner sammenhengende strukturer og som av sin egenart beskytter overflater og hender osv som er behandlet med stoffet mot bakterier, lipofile virus og dermed spredning av infeksjoner.

SmittFritt oppfyller en rekke europeiske standardnormer for desinfeksjonsmiddel. Se her

BK Service er umåtelig tilfreds med å kunne levere et produkt som i dette segmentet har bevist sin effektivitet.

SmittFritt anbefales til å finne sin plass i alle sanitære sammenhenger og dens langtidsvirkning er uovertruffen. Dagens desinfeksjonsmiddel som man treffer overalt har en virkning så lenge den er fuktig, mens SmittFritt legger igjen et sammenhengende lag over behandlet flate som har teoretisk effekt i 14 dager.

Dette produktet burde derfor være en selvfølge  i samtlige offentlige institusjoner, bedrifter som håndterer personell og materiell, men også i daglig hushold hvor smitteeffekten er stor.

BK Service vil gjerne orientere deg om produktet og promotere nødvendigheten av dette til alle. Bruk Kontakt oss knappen, og meld din interesse, så kommer vi straks på banen.

Reklame MAC
Desinfeksjonsmiddel i verdensklasse