Fremtidens vaskesystemer nå i nord.

Kurotek A/S viser deg den ultimate miljø og kundeorienterte retningen med Macseriens Superkonsentrat vaskesystemer

Fremtidens renhold

Hvorfor bruke superkonsentrat?

Et superkonsentrat er et rent produkt hvor kjemien er skilt fra hverandre for å kunne tilpasses det behov man har i forhold til hva man skal vaske, dette fører til at bruksområdet utvides og ressursbruken reduseres for å oppnå samme mål. 

Miljøfyrtårn? Ambisjoner innen rekkevidde:

Dagens vaskesystemer bruker kjemi som i hovedsak er iblandet inntil 80 % vann. Dette fører til at vi driver å forflytter utrolige mengder vann rundt om i landet. Noe som igjen gir unødvendige mengder, større transportkostnader, større energiforbruk, større returkomponenter, mer lagerplass og ikke minst langt større utslipp. Har man et ønske om å opptre miljøbevisst vil det være nok å nevne at superkonsentratet som er Svanemerket, utgjør for eksempel 25 l superkonsentrat mot 200 l fra våre konkurrenter for å oppnå samme mål. Se miljøgevinsten i transport, volum, lagerplass, utslipp og returmateriell. Miljøgevinsten er formidabel og gir en renere verden.

ABC 3 delt vaskesystem

Systemet er bygget med vaskemiddel i tre steg (ABC) som styres etter hardheten i vannet for å gi en optimal dosering. Da unngår man overdosering av vaskemiddelet ved bruk av dette systemet. Det er ødeleggende både for miljø og lommeboken.

Helt siden starten i 1989 har Macserien arbeidet med superkonsentrat. Dette har ført til løsninger der vann ikke er tilsatt, hvilket er vanlig hos andre produsenter, noe som igjen fører til stort volum. Vår filosofi er at vannet ikke behøver tilsettes før man er klar for bruk. Ved å separere kjemikalene for så å harmonere dem i forhold til bruksbehovet medfører at man kan gå vesentlig ned i dosering og spare vesentlig på utgiftene. Gjennom vårt tre komponents vaskesystem gjøres det rent med bare 0,5 gram vaskemiddel i rett harmoni til hver liter vann. Dette er i forhold til dagens normal ti ganger mindre.

Kjemi:

Vårt vaskesystem er tredelt ved at de tre komponentene (superkonsentrat) er skilt fra hverandre. Dette innebærer at utfra hvilket vaskeprogram man velger, vil konsentratet bli harmonisert gjennom en blandingscomputer som sørger for rette forholdet mellom A = Lut, B = aktive stoffer og C = Tørkemiddel.

Lut 

A. Luten er arbeidsvirkemiddelet i all vask. Den løser fett og knekker bakterieflora på og i vaskeobjektet. Lut er den sterkeste basen vi kjenner til og i ABC systemet er styrken redusert til 40 %. ABC systemet gir oss muligheten til å variere graden av lutinnhold i vaskemiddelet slik at man ikke bruker mer lut enn hva nødvendig er. Dette gir en stor miljøeffekt og reduserer kostnader i forbruk.

Verneregler  

Datablad

I B middelet er det aktive stoffer (bindemiddel) som samler opp kalk, binder fett og bakterier som luten har løst opp fra vaskeobjektet. Dermed har prossessen utført hensikten med rengjøring av objektet.

Verneregler

Datablad

C middelet er et tørkestoff som bryter vannoverflaten på objektet og sørger for at tørkeprosessen er jevn og at det ikke blir skjolder på harde overflater.

Verneregler

Datablad

 

Et annen faktor i dette så revulosjonerende vaskesystem er forbruket, vi har tidligere nevnt at du her får et virkemiddel som forbruker bare en tiendedel av middelet i forhold til vanlige vaskemidler. Dette burde være en vesentlig økonomisk faktor i dette segmentet. 

BK service i Bodø har også en returordning på plastembalasjen som trekomponent systemet kommer i. Dermed reduseres også returmassen og plastemballasjen rullerer. Vi tar i mot tomme kanner og du får dem fylt opp igjen. Vi sparer enda mer på miljøet.

Hvis du er interessert i å høre hva systemet kan gjøre for deg ta kontakt med oss her og vi kontakter deg.

Kontaktskjema