Brannslokking

I storkjøkken benyttes frityr- og stekeoljer som ved en brann utgjør en betydelig brannrisiko. Forsikringsselskapene stiller derfor særskilte krav til sikring på slike kjøkken.

Slokkesystemer for kjøkken

I storkjøkken benyttes frityr- og stekeoljer som ved en brann utgjør en betydelig brannrisiko. Forsikringsselskapene stiller derfor særskilte krav til sikring på slike kjøkken. Dette gjelder blant annet:

  • Krav til renhold av avtrekkskanaler og fettfilter
  • Særskilt håndslokker type F som er spesielt utviklet for brann i frityr
  • Krav til automatiske slokkeanlegg som er egnet for brann i frityr- og stekeoljer

Branner i steke- og frityroljer kan ikke slokkes med vanlige slokkemidler og det er derfor utviklet spesielle slokkemidler til dette formålet både for manuelle slokking og for automatisk slokking.

For håndslokkere er det en klasse F som angir at håndslokkeren egner seg mot brann i frityr med vegetabilsk olje.

For automatiske slokkeanlegg benyttes et spesielt slokkemiddel ″Wet Chemical″. Dette er et skumaktig stoff som legger seg som et teppe over brannen og kveler den. I tillegg oppnås en kjølende effekt som hindrer oppblussing av brannen fordi andelen vann er i underkant av 60 %. Slokkemiddelet er spesielt utviklet for brann i frityr- og stekeoljer. Systemet består av varmedetektorer som løser ut ved brann, og sender signal til en kontrollenhet som deretter aktiviserer beholdere med slokkemiddel. Slokkemiddelet føres i rør fra beholderen til dysene som er plassert over frityr- og stekeinnretningene og i avtrekkskanalen bak fettfilter. Samtidig kuttes strømtilførsel eller eventuelt gasstilførsel. Systemet kan også manuelt løses ut.

BK Service bidrar gjerne med hjelp til valg, vi forhandler FireDETEC Slokkesystem for Kjøkken.

Kontakt oss via "Kontakt oss" knappen til høyre i bildet her.

Reklame
Slokkesystemer for kjøkken