Maskinelt renhold

BK Service er en totalleverandør av storkjøkken. Vi kan ta på oss alt fra prosjektering, tegning og ferdigstillelse. Vi leverer alt fra store sentralkjøkken til separate maskiner og utstyr.

Maskinelt renhold
Sentrallager

Hvorfor maskiner?

Sammenlignet med manuelle metoder vil bruk av maskiner gjøre både bedre og raskere rent. Bedre rent fordi en maskin vil gjøre en grundigere jobb, og raskere siden en maskin alltid vil ha høyere ytelse enn det vi kan oppnå med for eksempel mopping. Valg av riktig maskin vil med andre ord øke kvaliteten på renholdet og redusere totalkostnadene til renholdet.

Maskinelt renhold er det hjelpemiddelet som sammen med mopp, har i bidratt til å øke effektiviteten på renholdet mest med tanke på renholdstid per m².

For å få til et effektivt renhold i arealer med store gulvflater er det av avgjørende betydning at fremkommelighet for en maskin er ivaretatt.

I et stort og åpent lokale, som for eksempel i en gymsal vil bruk av maskin gi en betydelig innsparing i renholdstid. Men også i mindre og mer møblerte arealer vil maskinelt renhold ha en hensikt. Kraften i en maskin vil kunne utnyttes til å forbedre resultatet sammenlignet med manuell rengjøring. Grovskuring og fjerning av fastgrodd smuss og rester av polish er nesten utenkelig uten maskin.

Reklame
Maskinelt renhold