Doseringsanlegg

Betydningen av at kunden oppfatter omgivelsene og logistikk som rent og ordentlig er helt vesentlig i dagens restaurant/storkjøkken tjenester. Veien fra smilefjes til surt fjes er kort og aktørene i denne bransjen bestreber seg på å tilfredstille de krav som bransjen setter.

Doseringsanlegg
Katalog

BK service lanserer en rekke produkter som hver for seg tilfredstiller de strengeste krav til resultatmål, økonomi, miljøbevissthet og brukervennlighet.

La oss få ta deg med på en kort presentasjon av produktrekken vår

ABC system ved oppvask

Vi tilfører 3 middel ved oppvask kontra konkurrentene som bare har et 2 middelsystem, der det er ett for vask og ett for tørk. Ved vask tilfører vårt system 2 middel i selve hovedvasken. Fordelen ved vårt system er at objektene utsettes for bløtlegging før såpe tilføres. Kunden kan således justere mengden av såpe ved vask, avhengig av hvor skittent det er og hvor fastgrodd den er etter bløtlegging. Dette gir kunden oftere renere vask, større fleksibilitet og lavere forbruk av såpe og tilslutt mindre utslipp av kjemikalier


Kjemi:

Vårt vaskesystem er tredelt ved at de tre komponentene (Superkonsentrat) er skilt fra hverandre, dette innebærer at utfra hvilket vaskeprogram man velger vil konsentratet bli harmonisert gjennom en blandingscomputer som sørger for rette forholdet mellom  A = Lut, B = aktive stoffer og C = Tørkemiddel.

Lut 

A. Luten er arbeidsvirkemiddelet i all vask. Den løser fett og knekker bakterieflora på og i vaskeobjektet. Lut er den sterkeste basen vi kjenner til og i ABC systemet er styrken redusert til 40 %. ABC systemet gir oss muligheten til å variere graden av lutinnhold i vaskemiddelet slik at man ikke bruker mer lut enn hva nødvendig er. Dette gir en stor miljøeffekt og reduserer kostnader i forbruk.

Verneregler  

Datablad

I B middelet er det aktive stoffer (bindemiddel) som samler opp kalk, binder fett og bakterier som luten har løst opp fra vaskeobjektet. Dermed har prossessen utført hensikten med rengjøring av objektet.

Verneregler

Datablad

C middelet er et tørkestoff som bryter vannoverflaten på objektet og sørger for at tørkeprosessen er jevn og at det ikke blir skjolder på harde overflater.

Verneregler

Datablad

Reklame MAC
Doseringsanlegg