Desinfeksjon av mennesker utført med desinfeksjonstunnel

Løsningene kommer på løpende bånd... dette er tilpasset stor gjennomstrømming av folk.

Desinfeksjon