MAC 2012 ODØR RENT

Mac 2012 Odør rent brukes til rengjøring av steder eller overflater som trenger luktfjerning, som for eksempel, søppeltømming, omkledningsrom eller dyrehjem. Brukes i konsentrert form eller fortynnet. 

WEB Butikk

MAC 2012 ODØR RENT


Emballasje : 3x5 liter

Sikkerhetsregler: 

 mac_2012.pdf

HMS Ark:

 mac_2012_swe.pdf

Til WEB Shop