MAC 124 PRICKBORT

Prickbort... vidundermiddel på flaske,er utviklet for å ta vanskelig smuss i lakken på bilen/båten/campingvognen din. Den er BEST I TEST, tar smuss som inneholder olje eller fett. Kan også brukes i motorom.

WEB Butikk

I vinter sesongen er det ofte et belegg nederst på bilen din. Dette består av en blanding av salt, asfaltrester og annen forurensing, som er nødvendig, men vanskelig å fjerne. Dette belegget er Prickbort en mester til å fjerne, med sin tjære/ fettløsende egenskap.

Det løser opp det som måtte ha kommet på lakken din etter en hard og lang vinter. Salt og asfaltrester er ingen hindring.

Tøff mot alsfalt- og tjære-rester, skånsom mot voks.

MAC 124 PRICKBORT


Emballasje: 12x1 liter, 2x2,5 liter, 25 liter, 200 liter 

Innhold: Destillat (petroleum), hydrogenert lys 60-100%, 
butoksyetanol 5-10% ikke-ioniske overflateaktive stoffer 5-15%. pH-verdi: ca. 7.

Sikkerhetsregler: 

 mac_124.pdf

HMS Ark: 

 mac_124_swe.pdf

Til WEB shop

Reklame MAC
 124 PRICKBORT
Reklame MAC
Blackline
124 PRICKBORT
Reklame MAC
1o L
124 PRICKBORT