MAC 930S HÅNDOPPVASK 5L

Håndoppvask Mac 930S er et flytende skånsomt middel for manuell oppvask. Drøy og effektiv.

WEB Butikk

Dosering: For håndoppvask: Ett lett trykk på flasken (ca 2 ml) er tilstrekkelig til 5 liter vann. Meget smusset oppvask: 3 ml/5 liter vann.

Varsel: Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved svelging: Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter eller lege. Innhold (som fører til klass-ifisering): Anioniske tensider 5-15%, nonioniske tensider <5%, amfotære tensider <5%, konserveringsmiddel (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone), parfyme. Uten fosfat. pH-verdi (konsentrat): ca 7.

3 kanner per kartong. Svanemerket.

Del dette produktet med vennene dine
Reklame MAC
930S HÅNDOPPVASK