Mac 911 Chark disk / Cipdisk

MAC 911 kan anvendes i allslags næringsmiddelindustri. Produktet er tilpasset doseringsapparat.

Web butikk

Ved innstallasjon kan våre teknikere være behjelpelig. Produktet bør ikke anvendes på aluminiumsflater.

Mac 911 doseres med automatisk doseringsutrustning: 0 - 5ºdH 0,2 % - 0,5 % 6-15ºdH 0,4 % - 0,6 %

Sikkerhetsregler:

 mac_911.pdf

Datablad:

 mac_911_swe.pdf

Reklame MAC
 911 Chark disk / Cipdisk