MAC 919H Maskinvask additiv B

Høykonsentrert maskinoppvask til lukket doseringssystem. Reduserer vannforbruket da systemet ikke bruker vann ved dosering til maskinen. Ingen lekkasje eller fare for søling av kjemikalier. 2 kanner per kartong.

WEB Butikk

leveres i 5 L

Sikkerhetsregler

Reklame MAC
919H Maskinvask additiv B