Mac 444 Kalkløser

Kalk- og betongløsemidler. En effektiv kalkrens. Løser effektivt kitt, betongplaster, kalkavsetninger, kalkstein på maskiner, heiser eller annet industrielt utstyr. Produktet er tixotropisk og vil forbli på pålagt overflate uten tørking.

WEB Butikk

Mac 444 Kalkløser gele


SDB-Blad: