Mac 2012 Odørrent

Mac 2012 Odørrent brukes til rengjøring av steder eller overflater som trenger luktfjerning, som for eksempel, søppeltømmingfasiliteter, omkledningsrom eller dyrehjem. Brukes i konsentrert form eller fortynnet. 

WEB Butikk

Emballasje : 3x5 liter

Sikkerhetsregler: 

 mac_2012.pdf

HMS Ark: