Mac 19+ M/INNSATS ADDITIV KOMPAKT OPPVASKMIDDEL (A) 5 LITER Nytt produktduplikat

Høykonsentrert Additiv oppvaskmiddel til lukket doseringssystem. Reduserer vannforbruket da systemet ikke bruker vann ved dosering til maskinen. Ingen lekkasje eller fare for søling av kjemikalier. 3 kanner per kartong.

WEB Butikk

SDB-Blad: 

Reklame MAC
19+ M/INNSATS ADDITIV KOMPAKT OPPVASKMIDDEL