Vask av branntøy og utstyr med LEJON KJEMI

Vask av branntøy er i henhold til krav om miljø. samt at tøyet blir impregnert miljøvennlig.
Samt pustemasker - meisler - slanger etc. F500 SAMMEN MED LEJON KJEMI - SÅ ER DETTE GULL

Service

Vår leverandør LEJON KEMI AB, fra Sverige, er vår leverandør av kjemi til vask av brannutstyr.

Branntøy bruker Lejon til å typer kjemi. Ved vask har de utviklet sitt eget middel i en kanne. Når dette er ferdig vasket tilsettes impregneringen i siste skyll. Impregneringen er silikonbasert, og inneholder ikke PFAS-midler. Dvs ikke perfluorerende stoffer. Samt at den kan drypptørkes eller i tørketrommel.

IMPREGNERINGEN KAN BRUKES TIL IMPREGNERING AV BETONG - TEXTILER -SKO ETC

Lejon Kemi har og eget middel for vask av pustemasker i oppvaskmaskin. Merk at oppvaskmaskinen må ha eget program for dette. I oppvaskmaskin kan problemet bli skumdannelse, dette har Lejon Kemi løst.

Pustemasker kan og vaskes i vaskerimaskin ved hjelp av poser - og eget program.

Lejon Kemi har og kjemi for vask av annet brukerutsyr.

Helserisiko og helseeffekter ved brannslokking: eksponering, sykdom og forebyggende tiltak (HERO BRANN)

Brannkonstablers eksponering for kreftfremkallende stoffer og varme i forbindelse med øvelsesbranner ved bruk av dagens og neste generasjon vernebekledning.

Formålet med prosjektet er å sammenligne den totale effektiviteten til dagens og neste generasjons vernebekledning med hensyn til brannkonstablers eksponering for kreftfremkallende stoffer i forbindelse med øvelsesbranner, samt å øke økt kunnskap om den todelte utfordringen med varmeeksponering ved bruk av vernebekledning og eksponering for kreftfremkallende stoffer.

Prosjektet planlegger å gjennomføre målinger av brannkonstablers eksponering for utvalgte fremkallende stoffer og varme i forbindelse med brannbrenningsøvelser i miljøsanerte hus.

Sammenligner bekledning

Totalt 40 mannlige brannkonstabler vil delta. Brannkonstablene vil bli delt opp i par hvor den ene brannkonstabelen har på seg dagens vernebekledning og den andre har på seg neste generasjon vernebekledning mens de slukker en brann.

Det vil bli samlet inn yrkeshygieniske målinger av luften utenfor og innenfor vernebekledningen og målt eksponering for varme (kjernetemperatur og temperatur på hud) i forbindelse med øvelsesbrannene. Videre vil hudeksponering for PAH bli undersøkt på hals, bryst, høyre arm, høyre legg og panne.

I tillegg vil det bli samlet inn urinprøver fra deltakere for å kunne biologisk overvåke eksponering for utvalgte kreftkallende stoffer.

Status:
Prosjektet har medio desember 2021 gjennomført en nedbrenningsøvelse og samlet inn prøver fra seks mannlige brannkonstabler. De siste tre øvelsene ble utført i mars-april 2022.

HERO BRANN er et samarbeidsprosjekt mellom STAMI, SINTEF DIGITAL, Kreftregistret og RISE brannforskning. SINTEF er prosjektansvaret for hele HERO BRANN prosjektet, mens STAMI har ansvaret for en av arbeidspakkene i prosjektet. 

Eksterne samarbeidspartnere i arbeidspakke 4:

SINTEF
RISE Brannforskning
Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS
Drammensregionens Brannvesen IKS
Devold of Norway AS
Wenaas Workwear AS
Lejon Kemi

Om en bruker F500 EA,  så kapsler f500 inn 98,6% av sotpartiklene og reduserer mengden av kreftfremkallende stoffer i brannrøyken. Noe som letter røykdykking og bidrar til sunne brannmenn.

Dette gir et glimrende utgangspunkt ved vask av tøy, slanger pustemasker etc. Med andre ord en vinn - vinn situasjon.

F500 EA forhindrer også antennelser i brennbare væsker, da det innkapsler hydrokarbonet og fungerer forebyggende og kan hindre antennelser av brennbare damper i for eksempel tanker og sisterner.

KUROTEK
Dreyfushammarn 12
8012 Bodø

TELEFON
+47 95028526

EPOST


post@kurotek.no

Hjemmeside m/ nettbutikk:

www. https://kurotek.no/

Lejon kemi ab

Hvordan vaske med LEJON KJEMI