Ta en titt på NYHETER

KUROTEK AS går nå FOSSILFRITT og leverer en rekke produkter for desinfeksjon og vask/ rengjøring.
FOSSILFRITT, hvor Macserien har fjærnet olje i produktene. Fra oppvask - vaskeri - overflater - industri og bilvask.
Lejon Kemi leverer til vask av branntøy og sist har vi miljøvenlig produkt til BRANNSLUKKING
VI TENKER MILJØ I ALLE VÅRE OMRÅDER
Våre oppvaskkunder med abc løsning gjør dette allerede.

Om oss !

MAC 101 Fossilfritt vaskemiddel med desinfeksjon .

Til bruk på alle overflater.

Et allrengjøringsmiddel som også desinfiserer. Middelet er som skapt for idretten, som
skapt for farkoster som samler mye folk, som skapt for industri og servicenæringen, som
skapt for fartøyrengjøring, som skapt for barnehager,skoler, institusjoner osv.


Et fossilfritt vaskemiddel bruker at det ikke inneholder oljeprodukter. Dette betyr at
utslipp til naturen er uproblematisk og miljøvennlig.


Det biologisk baserte MAC Allrent 101 er ikke-jonisk basert og løser effektivt opp den
fettbaserte filmen som inneholder bakterieflora som igjen er vertskap for en lang rekke
virus.


Produktet er testet i Sverige over ett år med suksess.


I tillegg inneholder produktet desinfeksjonsvæsken MAC 200 Smittfritt som betyr at
gulv, treningsapparater og alle andre overflater vasket med MAC 101 er desinfisert i tillegg
.
Enklere kan det ikke gjøres. Produktet finnes i Biociddirektivet.


Bruk:
MAC 101 Allrent fossilfri, fungerer utmerket i matindustrien, restauranter, offentlig og
privat omsorg, handel, veterinærmedisin, offentlig transport, i barnehager, i skoler og
offentlige lokaler der det er ønskelig med langvarig beskyttelse. Ikke minst er dette som
skapt for idrettsgulv, ved at det desinfiserer i tillegg. Bruksområdet er enormt og som
skapt for ønsket av et bedre miljø.
Helse og sikkerhet:
• Klassifisert som "Ikke miljøfarlig".
• Produserer ikke motstandsdyktige mikroorganismer.
• Ikke allergifremkallende.
• Ikke underlagt merking. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig for profesjonelle
brukere og er tilgjengelig på forespørsel.
Emballasje
Overflater: 5 liter plastkanne, 200 liter fett.

MAC 955 FOSSILFRITT BIOHYGIENISK VASKEMIDDEL.

Dette er et nyutviklet vaskemiddel


For vask av arbeidstøy, idrettstøy og fritidsklær og som inneholder desinfeksjon. Det
fungerer like bra i kaldt som i hardt vann, samt saltvann. Produktet er dermed svært
energibesparende. Det er effektivt mot lukt på klær og gir dem en frisk og myk og ren
overflate.


Dermed er MAC-serien ute igjen med et produkt ingen andre har. Produktet inneholder
også et mykningsmiddel. Vaskemiddelet har betegnelsen MAC 955.


I motsetning til de fleste produkter innen dette segmentet , som kommer ferdigblandet
til kunden (dvs 80 % vann), kommer våre produkter til kunden som høykonsentrat.
Dette betyr at kunden ikke trenger å måtte betale store summer for å transportere vann
omkring. Dere kommer bruker trailere for å frakte vann rundt, bruker vi
postverket og pakkepost.


Det er med andre ord mange penger å spare både på transport og på emballasje. Du kan
også returnere plastkanner evt fat til oss for å få dem påfylt igjen. Dette sparer miljøet
kraftig.


Som vi tidligere har nevnt følger både Datablad og Sikkerhetsblad til hvert enkelt
produkt. Her vil nok mange stusse over strenge sikkerhetsinstrukser for behandlig av
produktene , dette kommer selvfølgelig av at produktene kommer som høykonsentrat
og det er i den formen sikkerhetsbladet kommer til anvendelse. Høykonsentratet skal
utblandes med vann slik at det er 5% høykonsentrat i vannet. Da er det klart til bruk.


Deretter doseres produktet ut i vaskevannet i forhold til hvor skittent det er. Når flaten
er vasket ligger desinfeksjonsvæsken igjen med langvarig virkning.
Vi har et sterkt ønske om å kunne bidra til et bedre miljø for oss alle. Derfor gir vi alle
muligheten til å bidra i form av produkter som er miljøvennlige og i tillegg er
produktene like gode, billigere og i tråd med Substitusjonsplikten.

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M104/M104.pdf


Velg miljø og bruk MAC 101 Allrent med desinfeksjon. Mac 955 Hygientvâtt og Mac 200
Smittfritt og du har en totalpakke som er miljøren og dekker alle behov.
Vi er tilgjengelige 24/7 og det er bare å slå på. ( Mob 95028526)


NB NB NB.. siste nytt i desinfeksjon og rengjøring


Det siste på desinfeksjons Fronten er såkalt FOGGING.
Hensikten er å nå alle deler av overflater og inventar i desinfeksjonsmålet. Deretter er
målet at dette skal gå fort og enkelt, og ha langvarig virkning. KUROTEK A/S lanserer
sine FOGGING maskiner i bruk med MAC seriens MAC 201 Smittfritt. Et produkt uten
alkohol som er testet og godkjent. Produktet overgår alkoholprodukter når det gjelder
yrkeshygiene og HMS. Smittfritt er et «grønt» produkt dvs det er miljøvennlig. Det
lager ikke skjolder på ting og ødelegger ikke huden slik alkoholbasterte produkter gjør.
Våre foggingmaskiner kan dimensjoneres alt etter hva de skal brukes til. Ta en titt på
bruken: https://www.youtube.com /watch?v=MleROskXqpw
Når MAC 201 Smittfritt har lagt seg på alt i det «defoggede» objekt, vil prosessen starte
umiddelbart. Over 99% av alle bakterier vil stryke med innen 15 sekunder. For lipofyle
virus vil de være uskadeliggjorte innen 1 minutt.
Tåkelegger man målet med fogging vil objektet være desinfisert innen 30 minutter.
• Et rom vil bli fullstendig renset på 15 minutter, fordi fogger er kraftig nok til å påføre
produktet overalt. Da blir også ventilasjon desinfisert.
• En bil (eksemp. Taxi) vil være klar på 15 minutter, ikke på timer.
• Klær kan henges i klesskap , vil være smittefritt på 15 min.
• Skoler vil kunne fogges, rom vil være smittefritt på 15 minutter.
• Fartøyer: lugarer, toaletter, pentry, oppholdsrom er desinfisert etter 15 min.
• Barnehagesaler vil være smittefritt på 15 minutter, inkl. leker, stoler og bord.
• Busser, flycabiner, togvogner vil bli smittefri på 15 minutter.
11
• Høres det fantastisk ut ?
• Ta kontakt med KUROTEK A/S og la oss møtes for en demonstrasjon med måling av
bakteriefloraen før og etter desinfisering. • Vi treffes på mobil (er ute på demo for det
meste) 95028526. Vi er i stand til levering av all kjemi kontinuerlig.
Ta en titt på vår hjemmeside www.kurotek.no

se hele vårt varesortiment.Prisgunstig !

Hvorfor bruke superkonsentrat?

Et superkonsentrat er et rent produkt hvor kjemien er skilt fra hverandre for å kunne tilpasses det behov man har i forhold til hva man skal vaske, dette fører til at bruksområdet utvides og ressursbruken reduseres for å oppnå samme mål. 

Miljøfyrtårn? Ambisjoner innen rekkevidde:

Dagens vaskesystemer bruker kjemi som i hovedsak er iblandet inntil 80 % vann. Dette fører til at vi driver å forflytter utrolige mengder vann rundt om i landet. Noe som igjen gir unødvendige mengder, større transportkostnader, større energiforbruk, større returkomponenter, mer lagerplass og ikke minst langt større utslipp. Har man et ønske om å opptre miljøbevisst vil det være nok å nevne at superkonsentratet som er Svanemerket, utgjør for eksempel 25 l superkonsentrat mot 200 l fra våre konkurrenter for å oppnå samme mål. Se miljøgevinsten i transport, volum, lagerplass, utslipp og returmateriell. Miljøgevinsten er formidabel og gir en renere verden.

ABC 3 delt vaskesystem

Systemet er bygget med vaskemiddel i tre steg (ABC) som styres etter hardheten i vannet for å gi en optimal dosering. Da unngår man overdosering av vaskemiddelet ved bruk av dette systemet. Det er ødeleggende både for miljø og lommeboken.

Helt siden starten i 1989 har Macserien arbeidet med superkonsentrat. Dette har ført til løsninger der vann ikke er tilsatt, hvilket er vanlig hos andre produsenter, noe som igjen fører til stort volum. Vår filosofi er at vannet ikke behøver tilsettes før man er klar for bruk. Ved å separere kjemikalene for så å harmonere dem i forhold til bruksbehovet medfører at man kan gå vesentlig ned i dosering og spare vesentlig på utgiftene. Gjennom vårt tre komponents vaskesystem gjøres det rent med bare 0,5 gram vaskemiddel i rett harmoni til hver liter vann. Dette er i forhold til dagens normal ti ganger mindre.

Kjemi:

Vårt vaskesystem er tredelt ved at de tre komponentene (superkonsentrat) er skilt fra hverandre. Dette innebærer at utfra hvilket vaskeprogram man velger, vil konsentratet bli harmonisert gjennom en blandingscomputer som sørger for rette forholdet mellom A = Lut, B = aktive stoffer og C = Tørkemiddel.

Lut 

A. Luten er arbeidsvirkemiddelet i all vask. Den løser fett og knekker bakterieflora på og i vaskeobjektet. Lut er den sterkeste basen vi kjenner til og i ABC systemet er styrken redusert til 40 %. ABC systemet gir oss muligheten til å variere graden av lutinnhold i vaskemiddelet slik at man ikke bruker mer lut enn hva nødvendig er. Dette gir en stor miljøeffekt og reduserer kostnader i forbruk.

Verneregler  

Datablad

IB middelet er det aktive stoffer (bindemiddel) som samler opp kalk, binder fett og bakterier som har løst opp fra vaskeobjektet. Dermed har vi utført hensikten med rengjøring av objektet.

Verneregler

Datablad

C middelet er et tørkestoff som bryter vannoverflaten på objektet og sørger for tørkeprosessen er jevn og at det ikke blir skjolder på hard overflate.

Verneregler

Datablad

 

En annen faktor i dette så revulosjonerende vaskesystem er forbruket, vi har tidligere nevnt at du får et virkemiddel som forbruker bare en tiendedel av middelet i forhold til vanlige vaskemidler. Dette burde være en vesentlig økonomisk faktor i dette segmentet. 

BK service i Bodø har også en returordning på plastembalasjen som trekomponentsystemet kommer i. Dermed reduseres også returmassen og plastballasjen rullerer. Vi tar i mot tomme kanner og du får dem fylt opp igjen. Vi sparer enda mer på miljøet.

Hvis du er interessert i å høre hva systemet kan gjøre for deg ta kontakt med oss ​​og vi kontakter deg.

Ventitech

Luft i alle slags lokaler hvor det befinner seg mennesker, kan være avgjørende for en god eller dårlig opplevelse. Fra uønsket lukt og mugg, til ulumskheter påoverflaterog i ventilasjonskanaler. 

Utfordringen ligger i menneskemengden som beveger seg gjennom området. Vi blir stilt overfor mange utfordringer i å levere trygge rom, og ren luft til brukerne. Ventitech luftrensere:

  • Fjerner 99,9 % av bakterier i luft og på overflaten
  • Reduserer/eliminerer muggsoppsporer
  • Fjerner røyklukt og andre forurensinger
  • Bruker 5 forskjellige behandler for å rense luften
  • Renser og desinfiserer ditt eksisterende ventilasjonssystem.

Høres dette interessant ut ? Ta kontakt med BK Service på kontaktskjemaet under henne!

Kontaktskjema

Hva vil du gjøre ?
Ny mailCopy
Hva vil du gjøre ?
Ny mailCopy
Reklame Kurotek as
Kurotek as
Kurotek  Vaskermetoder for fremtiden