Mac 920 Tørkemiddel

Nøytralt tørremiddel til oppvaskmaskin. Forhindrer flekker og gir en raskere tørking av oppvaskgodset. 3 kanner per kartong.

WEB Butikk

Volum: 10 liter

Sikkerhetsregler: 

 mac_921s.pdf

HMS Ark: 

 mac_921s_swe.pdf

Reklame MAC
920 Tørkemiddel