Mac 919H Maskinvaskadditiv

Høykonsentrert maskinoppvask til lukket doseringssystem. Reduserer vannforbruket da systemet ikke bruker vann ved dosering til maskinen. Ingen lekkasje eller fare for søling av kjemikalier. 2 kanner per kartong.

WEB Butikk
07.04.201815:43 Thor Soløy

Sikkerhetsregler: 

HMS Ark: 

Reklame MAC
919H Maskinvaskadditiv