om oss !

Gjennom mange år med arbeid innen vask/renhold med vaskemidler/rengjøringsmidler og teknisk service har vi opparbeidet oss en unik kompetanse innenfor disse feltene. Gjennom årevis med kompetansebygging har vi erfart hvilke problemerområder som finnes og har dermed kunnskaper til å tilby produkter som vi vet vil fungere bra for deg som kunde. 

INFO
Databeskyttelse

I Kurotek A/S sitt varesortement har det vært avgjørende å holde lave priser. Vi har lagt vekt på å rette oss etter Substitusjonsplikten (se Miljødirektoratets Fakta ark M-104/2014) som gjelder i Norge. Utfra dette regelverket pålegges vi alle å bruke best mulig miljømessige produkter. Det vil si vaskemidler med renest kjemi, minst mulig giftstoffer, samt god merking av vaskemidlene.  I vårt produktsegment er dette regelverket best mulig ivaretatt og vi er sikre på at du finner akkurat det produktet du leter etter.

Du finner ditt produkt i toppmenyen. Velkommen til en trygg handel

Hvem er vi?

Kurotek A/S er et lokalt firma i Bodø , vi er 2 ansatte på salg og teknisk service med en omsetning på ca 8 millioner. Vi har avtaler med flere store leverandører.

Vi har mange nisjeprodukter og har fokus på miljøvennlige produkter, alikevel har vi konkurransedyktige priser

Miljøaspektet

Våre løsninger ligger i at:

  • Greier oss med ca 1/10 av transportkostnadene våre konkurrenter har. Våre høykonsentrater uten vann er i volum så mye mindre ved at vannet tilføres på brukerstedet, Dette fører til at der andre bruker trailere bruker vi posten.
  • Mindre transport = mindre Co2 utslipp.
  • Mindre emballasje = vi leverer og fyller på hos kunden og tar tar tomgodset i retur,
  • Svanemerket og EU blomst
  • Utslippsvennlige produkter som reduserer miljøbelastningen ved utslipp i avløpssystemet.
  • Har teknologi for å hjelpe kunden med vanngjennvinning.

Miljøverndirektoratet sier noe om vaskemidler les:

Vaskemidler – rengjøringsmidler

 Det finnes mange type produkter som er beregnet til vask og rengjøring i hus og hjem – for eksempel generelle rengjøringsmidler, oppvaskmidler for maskin- og håndvask og ulike spesialvaskemidler. Spesialvaskemidlene inneholder ofte flere helse- og miljøskadelige stoffer enn generelle, tradisjonelle vaskemidler.

Felles for alle vaske- og rengjøringsmidler, er at de slippes ut i avløpsvannet. Dermed kan farlige stoffer som finnes i mange vaske- og rengjøringsmidler, ende opp i miljøet eller i kloakkslammet i renseanleggene.

Helse- og miljøskadelige stoffer

Enkelte produkter kan inneholde verstingstoffer som siloksaner (D4 og D5) og triklosan – stoffer som hoper seg opp og lagres i naturen.

I tillegg kan produktene inneholde andre uønskede stoffer som parfyme og konserveringsmidler som kan virke allergifremkallende. De kan også inneholde andre bakteriedrepende stoffer (enn triklosan) som kan føre til at bakterier blir motstandsdyktige mot blant annet antibiotika.

Skal oppgi innholdet

For vaske- og rengjøringsmidler, har norske produsenter og importører ansvar for at merkingen av produktene og sikkerhetsdatabladene er på norsk. De har også plikt til å legge ut informasjon om hva produktet inneholder på et eget nettsted, og adressen til nettstedet skal stå på emballasjen. I tillegg skal emballasjen til vaske- og rengjøringsmidler for vanlige forbrukere merkes med opplysninger om innhold av visse kjemikalier.

Vask med minst mulig kjemikalier

Det beste for både helsa og miljøet er å bruke minst mulig kjemikalier når du vasker. Bruk ikke mer rengjøringsmiddel enn du trenger, og følg veiledningen på emballasjen når du doserer vaskemiddelet.

Bruk av mikrofiberkluter og mikrofibermopper til rengjøring er et godt alternativ som gjør det mulig å redusere forbruket av vaske- og rengjøringsmidler. Mikrofiberkluter og -mopper passer godt til de fleste overflater, men de er mindre egnet til blant annet linoleum, oljede tregulv og emaljerte overflater. Se etter på emballasjen om det står hvilke overflater den er beregnet på.

Det er heller ikke nødvendig å bruke desinfeksjonsmidler (bakteriedrepende stoffer) ved vanlig rengjøring. Men er du utsatt for smittefare, for eksempel ved omgangssyke eller lignende, kan det være lurt å vaske med klor. Norovirus (som gir omgangssyke) fjernes for eksempel ikke fra overflater med vanlig vask, og en klut med vaskemiddel kan i stedet bidra til å spre smitten. Bruk av klor etter vanlig vask, kan imidlertid fjerne Norovirus.

OBS: Det er viktig at du ikke blander klor- eller salmiakkholdige midler med hverandre eller med andre rengjøringsmidler fordi det kan dannes helsefarlige gasser.

Svanen og Blomsten

Vaske- og rengjøringsmidler med miljømerkene Svanen eller Blomsten tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene.  

Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Rester av rengjøringsmidler som klorin, salmiakk, plumbo, møbelpolish, sølvpuss, bilvask og avfettingsmidler, skal du sortere som farlig avfall. Det er forskjellige ordninger for mottak av farlig avfall i ulike kommunene.

Tom og tørr emballasje fra farlig avfall leveres i særskilte innsamlingsordninger på betjente mottakssteder. Det finnes ordninger for tom og tørr plastemballasje, og tom og tørr metallemballasje.

Farlig avfall skal leveres i originalemballasje. Hvis ikke, skriv på emballasjen hva den inneholder.

Tom og tørr emballasje fra mildere rengjøringsmidler som for eksempel Ajax, kan levers til mottak for plast- eller glass- og metallemballasje.

Hvis det er behov for å rengjøre emballasjen, skal den skylles i kaldt vann. Det er viktig å bruke kaldt vann for at det totale miljøregnskapet ikke blir ødelagt ved å bruke energi på varmt vann. Det er også viktig at emballasjen er ren slik at den ikke ødelegger mulighetene for gjenvinning.

TIPS: Legg plast-, metall- og glassemballasje sammen i kaldt vann, eller bruk resten av oppvaskvannet etter at du har vasket opp. La emballasjen ligge en stund før du rengjør og legger den til tørk. Da sparer du vann og energi til skylling.

Faremerking av vaske- og rengjøringsmidler

Vaske- og rengjøringsmidler skal ha faremerker hvis produktet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Et produkt som er merket med Svanen eller Blomsten, kan også inneholde faremerker, men miljømerket forteller deg at det likevel er det beste valget for helse og miljø.

Det er knyttet forskjellige advarselssetninger til de ulike faremerkene. Advarselssetningene forteller om hva du skal gjøre for å unngå skade på helse og/eller miljø.

Mer informasjon om enkeltprodukter finner du i Produktinformasjonsbanken (www.pib.no). Her finner du blant annet opplysninger om farlige stoffer i kjemiske produkter, faremerking, eventuell miljømerking og i endel tilfeller også sikkerhetsdatablad. Produktinformasjonsbanken er først og fremst beregnet på profesjonelle brukere.